Terma dan Syarat  (Kemas kini terakhir: November 23, 2017)

Terma dan Syarat ini ("Syarat", "Syarat dan Ketentuan") mengatur hubungan anda dengan laman web www.Kopybake.com ("Perkhidmatan") yang dikendalikan oleh KOPYFORM INDIA ("kami", "kami", atau "kami").

Sila baca Terma dan Syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan Perkhidmatan.

Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda bergantung pada penerimaan dan pematuhan terhadap Syarat ini. Syarat ini berlaku untuk semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian syarat tersebut, maka anda mungkin tidak mengakses Perkhidmatan.

 

Pembelian

Jika anda ingin membeli apa-apa produk atau perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan ("Pembelian"), anda mungkin diminta untuk membekalkan maklumat tertentu yang berkaitan dengan Pembelian anda termasuk, tanpa batasan, nombor kad kredit anda, tarikh tamat kad kredit anda, alamat pengebilan anda, dan maklumat penghantaran anda.

Anda mewakili dan menjamin bahawa: (i) anda mempunyai hak yang sah untuk menggunakan mana-mana kad kredit atau kaedah pembayaran lain yang berkaitan dengan mana-mana Pembelian; dan (ii) maklumat yang anda berikan kepada kami adalah benar, betul dan lengkap.

Dengan mengemukakan maklumat sedemikian, anda memberi kami hak untuk memberikan maklumat kepada pihak ketiga untuk tujuan menyelesaikan pembelian.

Kami berhak menolak atau membatalkan pesanan anda pada bila-bila masa atas alasan tertentu termasuk tetapi tidak terhad kepada: ketersediaan produk atau perkhidmatan, kesilapan dalam keterangan atau harga produk atau perkhidmatan, kesilapan dalam pesanan anda atau sebab-sebab lain.

Kami berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan anda jika penipuan atau urus niaga tanpa izin atau haram disyaki.

 

Harga.

Harga Kopybake adalah bekas kerja, Tiada nilai pesanan minimum untuk penghantaran ke penghantaran. 

KOPYBAKE menghendaki semua pesanan dibayar di muka dengan pilihan pembayaran yang dihormati. 

 

KOPYBAKE akan menghantar barang anda setelah dana yang dipindahkan habis dan akan memberikan maklumat penjejakan khusus pembawa melalui e-mel.

 

Pembatalan perintah

Untuk membatalkan atau menukar pesanan, mula-mula periksa status pesanan anda untuk memastikan ia belum dihantar. Sekiranya nombor penjejakan belum diberikan, anda boleh membatalkan pesanan anda dengan menghubungi kami di + 91 8076677649. Sila ambil perhatian bahawa e-mel bukan cara yang baik untuk membatalkan pesanan anda; jika kita mempunyai kemasukan e-mel yang berat untuk menjawab, pesanan anda akan sangat mungkin dihantar sebelum kita dapat membaca e-mel anda dan membatalkan pesanan anda. Sekiranya pesanan anda telah dihantar, kami tidak dapat membatalkannya.

Semasa KOPYBAKE menghantar pesanan anda, kami akan menghantar e-mel nombor pelacakan yang boleh anda gunakan untuk mengesan pakej anda. Bergantung pada bila syarikat penghantaran mengambil bungkusan anda dari KOPYBAKE, nombor penjejakan ini mungkin tidak dimasukkan ke dalam sistem mereka sehingga hari kerja berikutnya.

Jarang sekali pelanggan perlu mengembalikan produk keKOPYBAKE. Namun, jika anda mempunyai masalah, kami ingin membuat pembayaran balik atau pertukaran semudah mungkin. Sekiranya anda mempunyai masalah dengan produk anda, sila hantarkan e-mel kepada Sales@Kopybake.com. Kami akan memberi anda nombor kebenaran pengembalian yang akan membantu kami mengesan pengembalian anda dan memastikan anda menerima bayaran balik atau pertukaran anda secepat mungkin. Kami juga akan membayar penghantaran balik jika itu salah kami.

 

jaminan

Sekiranya anda membeli produk secara langsung dari KOPYBAKE, kami meminta anda untuk memeriksa produk tersebut dalam masa 7 hari dari tarikh penerimaan, dan memberitahu segera KOPYBAKE mengenai ketidakpatuhan. Kegagalan untuk memberitahu KOPYBAKE dalam jangka masa 7 hari tersebut akan dianggap menerima KOPYBAKE, anda akan mengembalikan produk tersebut ke KOPYBAKE. Tidak ada produk yang boleh dikembalikan dengan alasan apa pun tanpa mendapat Kebenaran Pulangan dari KOPYBAKE.

Anda bertanggungjawab untuk mengembalikan produk ke KOPYBAKE atas risiko dan perbelanjaan anda. Anda akan mengembalikan produk ke KOPYBAKE dalam bungkusan asal. KOPYBAKE tidak akan bertanggungjawab ke atas bahagian yang rosak sekiranya anda tidak mengikuti proses ini. Anda harus menyimpan maklumat penghantaran, termasuk nombor penjejakan, sehingga akaun anda dikreditkan oleh KOPYBAKE atau produk pengganti telah diterima. 

Sekiranya KOPYBAKE menentukan bahawa kegagalan produk ini bukan disebabkan oleh kerosakan bahan atau pembuatan, KOPYBAKE berhak untuk mengenakan bayaran untuk bahagian dan tenaga kerja atau mengenakan bayaran pengisian semula sebanyak 20%. KOPYBAKE akan menasihati anda sebelum menilai caj ini. Sebarang produk yang dikembalikan ke KOPYBAKE akan menjadi hak milik KOPYBAKE.

 

Ketersediaan, Kesilapan dan Ketidaktepatan

Kami sentiasa mengemas kini penawaran produk dan perkhidmatan kami pada Perkhidmatan. Produk atau perkhidmatan yang terdapat di Perkhidmatan kami mungkin salah, tidak tepat, atau tidak tersedia, dan kami mungkin mengalami kelewatan dalam mengemaskini maklumat mengenai Perkhidmatan dan pengiklanan kami di laman web lain.

Kami tidak boleh dan tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaan sebarang maklumat, termasuk harga, imej produk, spesifikasi, ketersediaan dan perkhidmatan. Kami berhak untuk menukar atau mengemaskini maklumat dan membetulkan kesilapan, ketidaktepatan, atau peninggalan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

 

Akaun

Apabila anda membuat akaun dengan kami, anda mesti memberikan kami maklumat yang tepat, lengkap dan terkini pada setiap masa. Kegagalan berbuat demikian adalah pelanggaran Syarat, yang boleh mengakibatkan penamatan serta-merta akaun anda pada Perkhidmatan kami.

Anda bertanggungjawab untuk melindungi kata laluan yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan tersebut dan untuk apa-apa aktiviti atau tindakan di bawah kata laluan anda, sama ada kata laluan anda adalah dengan Perkhidmatan kami atau perkhidmatan pihak ketiga.

Anda bersetuju untuk tidak mendedahkan kata laluan anda kepada mana-mana pihak ketiga. Anda mesti memberitahu kami sebaik sahaja menyedari apa-apa pelanggaran keselamatan atau penggunaan tanpa kebenaran akaun anda.

Anda tidak boleh menggunakan sebagai nama pengguna nama orang atau entiti lain atau yang tidak boleh didapati secara sah untuk digunakan, nama atau perdagangan tanda yang tertakluk kepada apa-apa hak orang atau entiti lain selain daripada anda tanpa kebenaran yang sesuai, atau nama yang adalah bersifat menghina, kesat atau lucah.

 

Harta Intelek

Perkhidmatan dan kandungan, ciri dan fungsi asalnya adalah dan akan kekal menjadi milik eksklusif KOPYBAKE dan pemberi lesennya. Perkhidmatan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagang, dan undang-undang lain. Tanda dagang dan pakaian perdagangan kami tidak boleh digunakan berkaitan dengan produk atau perkhidmatan apa pun tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari KOPYBAKE.

 

 

 

Had Tanggungjawab

Sekalipun tidak, KOPYBAKE, atau pengarah, pekerja, rakan kongsi, ejen, pembekal, atau gabungannya, tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau punitif, termasuk tanpa batasan, kehilangan keuntungan, data, penggunaan, muhibah, atau kerugian tidak ketara yang lain, yang disebabkan oleh (i) akses anda kepada atau penggunaan atau ketidakupayaan untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan; (ii) apa-apa kelakuan atau kandungan mana-mana pihak ketiga mengenai Perkhidmatan itu; (iii) sebarang kandungan yang diperoleh daripada Perkhidmatan; dan (iv) akses tanpa kebenaran, penggunaan atau pengubahan penghantaran atau kandungan anda tanpa kebenaran, sama ada berdasarkan jaminan, kontrak, tort (termasuk kecuaian) atau sebarang teori undang-undang lain, sama ada atau tidak kita dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut, dan bahkan jika ubat yang dinyatakan di sini didapati telah gagal bagi maksud pentingnya.

  

 

 

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubahsuai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan itu menjadi bahan, kami akan cuba memberikan sekurang-kurangnya notis hari 30 sebelum sebarang terma baru berkuatkuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas semakan itu menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma yang diubahsuaikan. Jika anda tidak bersetuju dengan terma baru, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan.

 

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami. KOPYBAKE menawarkan sokongan langsung pada waktu perniagaan dari hari Isnin hingga JUMAAT 10 pagi - 7 malam (IST)

Telefon: +91 8076677649
E-mel: Sales@Kopybake.com


© KOPYBAKE. Bahan ini tidak boleh diterbitkan, dipaparkan, diubah suai, atau diedarkan dalam apa cara sekalipun tanpa izin bertulis terlebih dahulu dari KOPYBAKE. Logo jejak adalah tanda dagangan KOPYBAKE. Hak cipta terpelihara.